Jdi na obsah Jdi na menu
 


hlavní činnost Charity Zliv - NZDM DT

8. 6. 2010

Hlavní činností Charity Zliv je v současné době

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Dominus Tecum (zkratka NZDM DT), které začalo nabízet své služby od 1.1.2010. NZDM DT

ve Zlivi funguje jako služba poskytovaná v rámci Charity Zliv. Mohou je navštěvovat všechny děti a mládež ve věku od 6 do 26 let s tím, že zvláštní pozornost je věnována především práci s klienty potencionálně ohroženými sociálně nežádoucím chováním (závislosti na návykových látkách, vandalismus, kriminalita, šikana …). Nenahrazuje však školní družinu nebo zájmové kroužky, svým uživatelům nabízí organizované i neorganizované volnočasové aktivity (např. stolní hry, kulečník, fotbálek, šipky, počítače, výtvarné aktivity atd.) v přátelském prostředí. Jeho obvyklá návštěvnost je v současné době 12 uživatelů za den.

 

Cílem NZDM je vytvářet takové zázemí a možnosti, které by byly pro děti a mladé lidi bezpečné, atraktivní a motivující ke vhodným volnočasovým aktivitám, dále vést děti a mladé lidi k zodpovědnému přístupu k životu, zlepšit kvalitu života dětí a mládeže (orientace v sociálním prostředí,...), podporovat děti a mládež při vzdělávání, působit preventivně proti sociálně nežádoucím jevům, které vyplývají z nudy a z nedostatku možností, a zmírňovat tak jejich následky (snižováním sociálních a zdravotních rizik). Stejně tak bude našim klientům poskytována odborná pomoc a podpora v obtížných životních situacích, a to ve formě poradenství.
 

Kromě výše popsaného "nízkoprahu" (centra/klubu)
bude pod Charitou výhledově fungovat také komplexní domácí péče o seniory, dále máme v plánu pořádat zde různé přednášky a besedy na zajímavá témata jak pro děti a mládež, tak pro dospělé a seniory.    
 

Nedílnou součástí Charitou poskytovaných služeb bude také bezplatné sociální poradenství (např. řešení problémů při ztrátě zaměstnání, pomoc při řešení dluhů, exekucí a půjček, problematiky bydlení, žádosti o sociální dávky) a poskytování humanitární pomoci doma i v zahraničí (při přírodních katastrofách - povodních, vichřicích atd.).
 
 
Provoz Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Dominus Tecum je hrazen z finančních prostředků ESF ČR - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, individuální projekt "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji".

 

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>