Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka v roce 2010

6. 2. 2011

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010

Zliv – proběhne ve dnech 2.- 4.1.2010

 

Poslání Charity:

ü      pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich rasu, národnost či náboženství

ü      poskytování pomoci všem lidem, kteří ji potřebují (sociální i zdravotní oblast)

 

 

Tříkrálová sbírka a její cíle:

ü      rozvíjení solidarity mezi lidmi

ü      podílení se lidí na charitativní práci

ü      vychovávání dětí k sociálnímu cítění

ü      duchovní rozměr

 

Finanční prostředky získané z této sbírky budou využity také na charitativní činnost ve Zlivi:

 

Vytváření fondu pro pomoc občanům v případě krajní nouze – jako je požár, povodeň, vichřice, různé epidemie, pandemie a podobně

 

l       vybavení vznikajícího Nízkoprahového zařízení („klubu“) pro děti a mládež DT ve Zlivi

-        to bude sloužit pro vyplnění volného času dětí a mládeže; zařízení („klub“) bude plnit preventivní funkci – předcházení potencionálnímu sociálně-patologickému chování dětí a mládeže (drogy, alkohol, kriminalita, šikana, zaškoláctví, ...)

-        děti a mládež zde mohou najít určité zázemí včetně anonymního poradenství pracovníků Charity, např. v případě nejrůznějších problémů

-        do „klubu“ mohou docházet všichni – jak „jedničkáři“, tak i děti a mládež, kteří zažívají nepříznivé sociální situace a chtějí alternativním způsobem využívat volný čas


 

l       rozvoj komplexní domácí péče (KDP) ve Zlivi a okolních obcích, pod níž spadá charitní ošetřovatelská služba (CHOS) a charitní pečovatelská služba (CHPS), osobní asistence (OA), sociální poradenství uživatelům služeb KDP, zapůjčování vybraných kompenzačních pomůcek – tuto službu plánujeme v budoucnu zařídit ve Zlivi

 

l       volnočasové aktivity pro seniory (besedy, přednášky, …)

 

l       bezplatné sociální poradenství

–   řešení problémů při ztrátě zaměstnání (především pro skupinu lidí starších 50 let),

_pomoc při řešení dluhů, exekucí a půjček, problematiky bydlení

-   při žádostech o sociální dávky, domácího násilí atd.

 

l       humanitární pomoc doma i v zahraničí (přírodní katastrofy)

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< červen / 2021 >>